Cursussen

Cursussen

Update: Zoals het er nu naar uit ziet zullen wij de cursussen- en herhalingslessen AED/Reanimatie weer hervatten per Oktober 2020. Wij blijven de adviezen van het RIVM en de Nederlandse Reanimatie Raad nauwlettend in de gaten houden mocht de toestand rondom het Corona-virus zich (weer) verslechteren.

De Stichting Beuningen Heart Save organiseert, uitgezonderd de vakantiemaanden juli, augustus en september maandelijks nieuwe cursussen en herhalingslessen reanimatie / AED bediener.

Inlichtingen en opgave bij het secretariaat van de stichting via:

  • E-mail: stichting@beuningenheartsave.nl
  • Telefoon: 06-28598944 (Secretariaat)